In Friesland zijn mensen het gelukkigst

Friezen vinden dat ruimte en welzijn net zo belangrijk is als economische welvaart, ook genoemd de brede welvaart. Friesland loopt achter op de rest van Nederland op onderwerpen, zoals opleidingsniveau en loon. Maar Friesland loopt voor op onderwerpen als samenhang, ruimte en hoog geluksgevoel. Dit wordt de Friese Paradox (tegenstelling) genoemd.

Blog
Friesland, geluk, vrouw hond werken in friesland

Friezen vinden ruimte en welzijn net zo belangrijk als economische welvaart. Friesland loopt achter op andere delen van Nederland op gebieden zoals opleidingsniveau en loon, maar loopt voor op gebieden zoals samenhang, ruimte en hoog geluksgevoel. Dit wordt de Friese Paradox genoemd. De verbinding in Friesland is heel hoog en de Friezen voelen zich veel meer verbonden met elkaar dan mensen in andere delen van Nederland.

Friesland heeft een tweede officiële taal, het Frysk, wat zorgt voor culturele verbinding en identiteit. Dit is uniek in Nederland, want daar zijn alleen dialecten, maar geen officiële talen. Als twee Friezen elkaar tegenkomen, ook al is het ver buiten Friesland, voelen ze verbinding door hun taal.

73% van de bewoners in Friesland is trots op hun Provincie, wat veel hoger is dan het landelijk gemiddelde van 41%.

Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau bleek dat de Friezen minder verdienen dan het landelijk gemiddelde, maar dat ze toch de gelukkigste mensen zijn. 90% van de bewoners van Friesland is gelukkig, ondanks dat ze minder verdienen. Bovendien is Friesland de enige provincie in Nederland waarbij er weinig verschil is in geluksbeleving tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus.

Nu blijkt het toch maar weer: geld maakt niet gelukkig!