Welkom bij Ekwadraat
Laten we elkaar beter leren kennen.
Ekwadraat kantoor op het Friese platteland natuur Leeuwarden
Ons bedrijfsprofiel
  • Natuur en milieu
  • Zakelijke dienstverlening
Ontwikkelingsdoelen
11. Duurzame Steden en Gemeenschappen
13. Klimaatactie
17. Partnerschappen Om Doelstellingen Te Bereiken
7. Betaalbare en Duurzame Energie

We staan samen voor een enorme uitdaging: de energietransitie. In een kort tijdsbestek moeten we overschakelen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energie. En we hebben iedereen nodig om deze enorme transitie voor elkaar te krijgen. Samen verduurzamen we huizen en bedrijven, realiseren we zonneparken, vergisters, warmtenetten en nog veel meer. Ons doel is om de energietransitie te versnellen.

Ekwadraat is een duurzaam adviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheid, energiebesparing en transitiemanagement. Onze opdrachtgevers zijn overheden, gemeentes, mkb’ers, agrariërs en de industrie. We focussen ons binnen Ekwadraat op: zonne- en windenergie, vergisting, warmtenetten, aquathermie, participatie en communicatie, netcongestie, energiebesparing en emissie inzicht en -reductie.

Door onze jarenlange ervaring in duurzame energie weten we exact wat er nodig is voor een succesvol duurzaam project. Ekwadraat onderzoekt wat de kansen en mogelijkheden zijn per specifieke situatie en welke processen doorlopen moeten worden om die te benutten. Vervolgens begeleiden wij bij de ontwikkeling van het project. Dit doen we met onze eigen integrale aanpak.

Bij Ekwadraat werkt een generatie professionals die de drive voelt om hun kennis in te zetten voor een wereld die niet meer gedomineerd wordt door de fossiele industrie. We hebben grote ambities en willen ons team komend jaar uitbreiden zodat we nog beter onze verantwoordelijkheid kunnen nemen in het aanpakken van het klimaatprobleem. En daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Samen zorgen we ervoor dat we een leefbare planeet achterlaten voor de volgende generatie.

 

Onze vacatures 7

Energie Kenniscentrum Leeuwarden