Wat is Mienskip?

Waar Brabant carnaval viert en Drenthe hunebedden koestert, omarmt Friesland 'mienskip'. Een carrièreswitch naar Friesland betekent meer dan alleen een verandering van werk; het betekent onderdompelen in onze geschiedenis en identiteit. Friesland is gevormd door vrijheidsstrijd, eigenzinnigheid, en samenwerking, waarbij collectiviteit boven gezag staat. Wat betekent mienskip dan? Vertaald naar het Nederlands, betekent 'de Friese gemeenschap'.

Nieuws
Gezelligheid borrelen groen vrijheid rust ontspanning

Maar mienskip gaat verder dan slechts een sociale structuur. Het is een levensfilosofie die zich uit in samenwerking, betrokkenheid, en een collectief streven naar een betere toekomst. Wij horen vaak van mensen die in Friesland komen werken dat je hier nog afspraken kunt maken op vertrouwen; een woord is een woord. Maar ook dat iedereen bijdraagt en van betekenis wil zijn; we vinden het grotere geheel ook van groot belang.

Het ontstaan

Rond 1900 bestond Friesland uit kleine dorpjes waarin iedereen een rol vervulde, van de boer tot de schipper. De schipper, als verbinder met de buitenwereld, bracht niet alleen handel maar ook verhalen mee. Van deze verhalen werd geleerd. Het isolement van de dorpen zorgde voor afhankelijkheid en zelfredzaamheid. De gemeenschap was onderling afhankelijk en daardoor verbonden, een essentieel kenmerk van het Friese dorpsleven. Mienskip ontstond uit de eeuwenlange strijd tegen het water. In tijden van nood bundelden dorpsbewoners hun krachten om terpen en dijken te bouwen, wat resulteerde in een sterke mienskip die elkaar beschermde. 

In het heden manifesteert de mienskip zich in moderne vormen van samenwerking, zoals burenhulp en gezamenlijke initiatieven met de mindset ‘samen steker’. Deze eeuwenoude traditie van gemeenschapsgevoel blijft levendig en vormt ook het centrale thema van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Friesland 2018. Mienskip is niet slechts een term; het is een levend erfgoed dat Friesland karakteriseert.